INNMELDT 58 STAURKANDIDATER 2016/17

Da er vi i gang igjen - med oppkjøringen til en ny testomgag på Staur!

Ved fristens utløp er det meldt inn 58 okser fra 23 avlere. Tyr oppfordrer til å se gjennom lista for å kontrollere at alle innmeldinger har gått igjennom.

Mer info

Rekordene falt på Staur

31373 Kaptein av Viersdalen satte rekord i ryggmuskeldybde med 9,80 cm. Rangtall 114. Uttatt til semin. Pris kr 120.000 under auksjonen.

Nok en rekordartet Staurauksjon er over. Dessverre fikk ikke redaktøren oppleve denne begivenheten denne gang. Men meldingene sier at det ble ny rekord for snittprisen på auksjonsoksene på kr. 103.000.

To okser oppnådde kr 125.000 under auksjonen.

Les mer

LIMOUSIN 34 % I ØKT SEMINSALG

Seminstatistikken for april - 22 % økning som helhet!!

April viser gode tall! Seminbruken er uten tvil på tur oppover som statistikken viser. Dette viser at dere produsenter har mer fokus på seminbruk enn noen gang. Fortsett den gode trenden i seminbruk, kanskje vi i mai kan se enda en økning!?

Aberdeen Angus:               24 % økning - 195 flere doser

Charolais:                               20 % økning - 484 flere doser

Hereford:                               9 % økning - 84 flere doser

Limousin:                               34 % økning - 711 flere doser

Simmental:                            20 % økning - 150 flere doser

Tabellen viser antall brukte/fakturerte doser fra januar-april de to siste årene fordelt på rase.

 

2015

 2016

Endring prosent

Aberdeen Angus

806

1001

24

Hereford

899

983

9

Charolais

2459

2943

20

Limousin

2115

2826

34

Simmental

746

896

20

Tiroler Grauvieh

71

54

-24

Highland Cattle

1

3

200

Dexter

24

16

-33

Galloway

32

23

-28

Blonde d'Aquitaine

47

34

-28

TOTALT

7200

8779

22

Melkesimmental

1111

1400

26

BESØK SIDEN "LIVDYRSALG"

LIVDYR KJØPES/SELGES
Planlegg årets fornyelse av din limousinbesetning. Under "livdyrsalg" er det lagt inn ønske om kjøp av avlsdyr - i tillegg til salgstilbud.

Tjenesten er gratis for medlemmer.

Dette den best besøkte undersiden vår: 49.000 besøk hittil.

Kanskje den er verdt et besøk fra deg også?

Siste:

Kul

Flere gode okser til salgs; HILMAR  AV  HVAM  TIL  SALGS

Les mer

 

 

 

 

IMPORT AV EMBRYO VURDERES

Avlsutvalget er i gang med å skaffe seg info om mulig  egnet materiale for import av embryo i 2016. De har fått godkjennelse av Styret til å importere inntil 50 embryoner. 

Hvor lang tid det tar før aktuelle embryoner er klar for import, kan ikke tidfestes nå. Men vi vil komme tilbake til det på en behørig måte.

UTSOLGT:

Enigme x Comte embryo

 

SPESIALBESTILLING AV SPERMVITAL SEMIN FRA ÅRETS UNGOKSER

EN GLADNYHET!

Alle ung oksene er godkjent for SpermVital. Dette må spesialbestilles.

 

Alle nye ungokser blir tilgjengelig på sædruta fra neste uke. Ingen spesial bestilling.

 

Logg innpå: http://www.geno.no/Start/Brunst/PRODUKTER1/Spesialbestilling-av-sad/

 

Les Mer under Ungokser semin

 

Limousn Unik folder

Limousin Unik Norge har gitt ut en folder som forteller om produksjonen av Kalv Unik.

Limousin nytt nr 1 2016

Gjør artiklene i LimousinNytt nr 1 2016.
Er i gang med planleggingen av nr 2 2016. Noen som har ideer til artiker? Kontakt redaktøren.
Se en rettelse til en artikkel nedenfor.

Feil i LimousinNytt

Det oppstod en beklagelig feil i LimousinNytt nr 1/16 under artikkelen om hven som har ansvaret for hva.
Gjennomføring av norsk avlsarbeid på kjøttfe

Det riktige skal være i følge Tyr:

  1. Avlsarbeidet for disse rasene er regulert i styrende dokumenter slik

1.1.   TYRs Avlsmål for kjøttfe

1.2.   TYRs overordna avlsplan

1.3.   Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet

1.4.   Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe

1.5.   Rolle og ansvarsfordelingen ved gjennomføring av TYRs avlsplan

1.6.   Rasespesifikk avlsplan.

1.7.   Regelverk for Fenotypetesten

1.8.   Ressursgruppe for uttak av okser til fenotyptesten.

Det er årsmøte i TYR som vedtak pkt 4.1 og pkt 4.2 til 4.5  og 4.7 og 4.8 vedtas av TYR sitt styre, samt at pkt 4.6 og  vedtas av TYRs styre etter godkjenning og anbefaling fra rasens årsmøte.Fotokonkurranse 2015

Vinnerbildet viser embryooksen Igor av Lillebråten.

Vinnerbildet i Fotokokurransen 2015 har tittelen "Power!" og er tatt av Sigrid Lillebråten.

Motivet viser embryooksen Igor av Lillebråten som forøvrig vurderes solgt.

Les mer på Fotokonkurranse 2015

 

 

 

NYE PROFILARTKILER

Krus med fornyet design

Norsk Limousin har fått utviklet nye profilartikler: En praktisk topplue m/brodert log, jakkepin og nøkkelring - begge med logo.

I tillegg tilbys kjeledress til gunstig pris

Se mer i menyen

 

Anbefalte limousinokser til bruk i melkebesetninger og kviger

Elvis av Kauserud

Avlsutvalget i Norsk Limousin anbefaler å bruke de 3 beste elite oksene vi har til bruk i melkebesetninger: EvenTyr av Dovre, Elvis av Kauserud og Charmant av Dovre. Felles for de alle er at de blant annet gir lette kalvinger.


Mer info: OKSER FOR KRYSNING