NY HJEMMESIDE

Styet i Norsk Limousin har vedtatt at NLs hjemmeside skal legges inn på Tyrs plattform for hjemmesider sammen med de øvrige raselagene.

Så denne siden blir avviklet innen kort tid når alle nødvendige opplysninger på den nye siden er opp pg står.

Ta en titt på: http://limousin.tyr.no/